Harta un dalībnieki | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels

INICIATĪVAS "MISIJA NULLE" HARTA

Misija Nulle nosprauž vienotu mērķi – padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību.

Misijas Nulle harta ir brīvprātīga apņemšanās ieviest un ievērot uzņēmējdarbības principus, kuru centrā ir cilvēks, tā veselība un drošība.


MISIJAS NULLE MĒRĶU SASNIEGŠANAI APŅEMAMIES:

 • Veidot un uzturēt uzņēmuma kultūru, kurā veselība un drošība ir viena no svarīgākajām uzņēmuma prioritātēm.
 • Publiski noteikt nulli negadījumu kā ikgadējo uzņēmuma mērķi darba aizsardzībā.
 • Veidot un uzturēt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, ievērojot normatīvos aktus, un tiekties uz augstākiem standartiem. 
 • Visus darbiniekus izglītot un iesaistīt uzņēmuma drošas darba vides veidošanā.
 • Nodrošināt normatīvo aktu prasību izpildi un regulāru uzraudzību nodarbinātības un darba aizsardzības jomā, regulāri par tām informējot darbiniekus.
 • Veidot dialogu un sadarboties ar darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un citām ieinteresētajām pusēm, lai, īstenojot labas prakses, kopīgi sasniegtu augstus drošības standartus.
 • Pastāvīgi pilnveidot darba metodes un procesus veselības aizsardzības un darba drošības jomā.
 • Neslēpt un izmeklēt ikvienu notikušu vai gandrīz notikušu nelaimes gadījumu ar mērķi uzlabot darba vidi un novērst negadījumu atkārtošanos.
 • Ieviest un uzturēt uzņēmumā praktisku risku ziņošanas sistēmu.
 • Realizēt Misijas Nulle informatīvās kampaņas un aktivitātes.
 • Kopā ar citiem hartas parakstītājiem atklāti runāt par aktuālo situāciju, izaicinājumiem un sasniegumiem drošības jomā, vienlaikus saglabājot konfidencialitāti attiecībā uz sensitīvu informāciju.
 • Organizēt savstarpējas pieredzes apmaiņas vizītes un piedalīties tajās.
 • Līdzdarboties Misijas Nulle satura veidošanā un regulāri piedalīties aktivitātēs.
 • Labticīgi īstenot Misijas Nulle apņemšanās un būt par atbalstu un iedrošinātāju citiem uzņēmumiem un darbiniekiem, kuri vēlas uzlabot veselības aizsardzības un darba drošības standartus.
 • Ar savu darbību nepieļaut aktivitātes, kas ir pretrunā ar Misijas Nulle sasniedzamajiem mērķiem.
 • Informēt darbiniekus un sadarbības partnerus par pievienošanos iniciatīvai "Misija Nulle" un tās aktivitātēm.


INICIATĪVU "MISIJA NULLE" INORMATĪVI ATBALSTA:

 • Labklājības ministrija
 • Latvijas brīvo arodbiedrību savienība
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts
 • Valsts darba inspekcija
 • Veselības ministrija


DARBA DEVĒJI, KAS PARAKSTĪJUŠI HARTU:

2022. gada 28. aprīlī - 

 • Augstsprieguma tīkls AS
 • Dace Jakimova IK
 • LATVENERGO AS
 • Latvijas Darba devēju konfederācija
 • Rīgas Tehniskā universitāte
 • Sadales tīkls AS
 • SCHWENK Latvija SIA
 • Silkeborg Spaantagning Baltic SIA
 • Starptautiskā lidosta "Rīga" VAS
 • Swedbank AS
 • Valsts darba inspekcija
 • Valsts nekustamie īpašumi VAS
 • "Ventspils nafta" termināls SIA

2022. gada 28. jūnijā - 

 • Bonava Latvija SIA
 • Būvuzņēmums Restaurators AS
 • Cēsu alus AS
 • Darba Aizsardzības Eksperts SIA
 • Gren Latvijā SIA
 • Latvijas Autoceļu uzturētājs VAS
 • Liepājas RAS SIA
 • Rīgas siltums AS
 • Sunstar Group SIA
 • Mittech SIA
 • Sunstar Academy SIA
 • Optiv SIA
 • Safe ME SIA
 • Trelleborg Wheel Systems Liepāja LSEZ SIA

2022. gada 28. oktobrī - 

 • Bauskas alus SIA
 • Brīvais vilnis AS
 • Cido Grupa SIA
 • CleanR Grupa AS
 • Dinex Latvia SIA
 • East Metal SIA
 • ECO BALTIA VIDE SIA
 • Eleving Vehicle Finance AS (Eleving Group)
 • Eugesta un Partneri SIA
 • FN-SERVISS SIA
 • Getliņi EKO SIA
 • Groglass SIA
 • HP Safety Solutions SIA
 • IC pakalpojumi SIA
 • IIZI Brokers SIA
 • Latvijas Energoceltnieks SIA
 • Maxima Latvija SIA
 • MG Fabrika SIA
 • R&S TET SIA
 • SKAI BALTIJA SIA
Dalībnieki
Augstsprieguma tīkls
Latvenergo
LDDK
Rīgas Tehniskā universitāte
Sadales tīkls
SCHWENK Latvija
Silkeborg
Lidosta Rīga
Swedbank
Valsts darba inspekcija
Valsts nekustamie īpašumi
Ventspils nafta termināls (VNT)
Bonava
Būvuzņēmums Restaurators
Cēsu alus
Gren Latvijā
Darba Aizsardzības Eksperts
Latvijas Autoceļu uzturētājs
Liepājas RAS
Rīgas Siltums
Trelleborg Wheel Systems Liepaja
Sunstar Group
Sunstar Academy
Miitech
Optiv
Safe ME SIA
Bauskas alus SIA
Cido Grupa SIA
CleanR Grupa AS
Dinex Latvia SIA
East Metal SIA
ECO BALTIA VIDE SIA
AS Eleving Vehicle Finance (Eleving Group)
Eugesta un Partneri SIA
FN-SERVISS SIA
Getliņi EKO SIA
Groglass SIA
HP Safety Solutions SIA
IC Pakalpojumi SIA
IIZI Brokers SIA
Latvijas Energoceltnieks SIA
Maxima Latvija SIA
MG Fabrika SIA
R&S TET SIA
SKAI LATVIJA SIA