Iniciatīva “Misija Nulle” saņem Atzinības rakstu  | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels
Iniciatīva “Misija Nulle” saņem Atzinības rakstu
21. novembris 2022

Korporatīvās sociālās atbildības platformas (KSA Latvija) organizētajā Atbildīgu biznesa vēstnešu (ABV) kopienas dibināšanas pasākumā SCHWENK Latvija ierosinātā sociālā iniciatīva "Misija Nulle" saņēma atzinību kā nozīmīga ilgtspējas iniciatīva.

SCHWENK Latvija valdes locekle, Personāla un administrācijas direktore, iniciatīvas "Misija Nulle" autore Linda Šedlere pauž gandarījumu par to, ka SCHWENK Latvija centieni uzlabot darba drošības kultūru un darba devēju rūpes par darbinieku veselību un drošību ir guvuši atbalstu no jau vairāk kā 50 uzņēmumiem, kuri ir pievienojušies iniciatīvai "Misija Nulle".