Misija nulle | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels

INICIATĪVA "MISIJA NULLE"

Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle. Jo saglabāt ir vieglāk nekā atjaunot.

Cilvēku veselība, uzticēšanās darba devējam, drošu darba apstākļu pārzināšana un uzņēmumu iekšējā kultūra, kas veicina darbinieku sadarbošanos, rūpējoties par savu un kolēģu drošību – tie ir resursi, kurus nevar nopirkt. Tā ir vērtība, kas aug, ja to kopj.

Misija Nulle apvieno cilvēku zināšanas, uzņēmumu praktisko pieredzi un individuālu gribasspēku pilnveidoties, lai visiem iesaistītajiem rūpēties par cilvēku veselību un drošību kļūtu vienkāršāk un efektīvāk.

Tā ir misija ar skaidru jēgu un sasniedzamu mērķi. Tā ir misija, kurā satiekas labākais cilvēkos un biznesā. Tā ir "Misija Nulle".


INICIATĪVAS MISIJA NULLE VIRSMĒRĶI

  • Novērst darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu
  • Būtiski mazināt nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz "0"
  • Preventīvi ieviest pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai