Misija Nulle par drošu veselīgu ilgtspējīgu Latviju un tās cilvēkiem | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels
Misija Nulle par drošu, veselīgu, ilgtspējīgu Latviju un tās cilvēkiem
19. oktobris 2023

Misija Nulle pulcē arvien vairāk to uzņēmumu, kuri ar stingru pārliecību iestājas par drošu, veselīgu, ilgtspējīgu Latviju un tās cilvēkiem.

Sociālā iniciatīva "Misija Nulle" jau otro gadu pēc kārtas turpina aktualizēt un izcelt veselības un drošības jautājumus, kuri saistīti ar visās nozarēs strādājošo darbinieku labbūtību un darbspēju saglabāšanu, valsts un privātā sektora darba devēju apņēmību ievērot un nodrošināt augstākos darba drošības standartus un patiesas rūpes par darbiniekiem, kā arī kopīgās rīcības pienesumu un ietekmi veselīgas, drošas un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanā.

 

Piektdien, 20. oktobrī notiks jau ceturtais Misijas Nulle tematiskais forums, kas šoreiz veltīts darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgam jautājumam – cilvēka fiziskai veselībai, veselības pārbaudēm un prevencijas pasākumiem darbspēju saglabāšanai. Par aktuālo situāciju un problemātiku saistībā ar cilvēka fizisko veselību, viņa darbspēju, ekonomisko un sociālo labklājību darba devējus un darba aizsardzības ekspertus uzrunās Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece, un Ivars Vanadziņš, Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors. Latvijas universitātes profesori Ženija Roja un Henrijs Kaļķis akcentēs aktuālās darba veselības problēmas Latvijā darbspējīgā vecumā un darba vides riskus mūsdienu biznesā, savukārt RSU sabiedrības veselības speciāliste Svetlana Lakiša aktualizēs pēdējos gados Latvijā samilzušo slimstrādes problēmu. Misijas Nulle dalībnieki – dažādu nozaru uzņēmumi dalīsies ar pieredzes un labās prakses stāstiem par pasākumiem un darba vides uzlabojumiem darbinieku veselības uzturēšanā un drošu darba apstākļu veidošanā, kā arī diskutēs par izaicinājumiem saistītiem ar obligātajām veselības pārbaudēm.

 

Iniciatīvas “Misija Nulle” dalībniekus Zinātņu mājā uzņems Latvijas Universitāte, pulcējot vairāk nekā 80 drošības entuziastus.

 

Iniciatīvas autore, būvmateriālu ražotāja SCHWENK Latvija valdes locekle Linda Šedlere pauž gandarījumu par darba devēju atbildību un iesaisti, kopā veidojot un iedzīvinot veselīgas un drošas darba kultūras principus Latvijā. "Ceļš uz nulle negadījumu mērķi valstiskā mērogā ir ilgtermiņa stratēģija, kuras aktivitāšu izpildē būtu jāiesaistās visiem – darba devējiem, darbiniekiem, sadarbības pusēm, likumdevējam, uzraugošajām iestādēm, izglītības, ārstniecības nozarēm un sabiedrībai kopumā. Iniciatīvai "Misija Nulle" pievienojas darba devēji, kuri ir pārliecināti par vienotu izvēlēto ceļu un nosprausto mērķi rūpēties par ikviena darbinieka veselību un drošību, darīt arvien vairāk, lai ikviens varētu atgriezties mājās sveiks un vesels. Šobrīd iniciatīva apvieno jau 81 darba devēju un 20. oktobrī Misijai Nulle pievienosies vēl 12. Kopā šie darba devēji nodarbina vairāk kā 40 tūkstošus darbinieku. Taču iniciatīvas mērķis ir ambiciozs un vienlaikus sasniedzams – apvienot šajā kustībā darba devējus, kuri nodarbina vismaz 50% jeb aptuveni 400 tūkst. strādājošo Latvijā, lai kopā radītu būtiskas pārmaiņas sabiedrības izpratnē un rīcībā attiecībā uz veselību un drošību, lai Latvija vairs nebūtu to Eiropas Savienības dalībvalstu topā, kurās ir visaugstākais darbavietā un citu ārējo faktoru ietekmē dzīvību zaudējušo cilvēku skaits. Misija Nulle ar stingru pārliecību iestājas par drošu, veselīgu, ilgtspējīgu Latviju un tās cilvēkiem."

 

Iniciatīva "Misija Nulle" nosprauž vienotu mērķi – padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai. 20. oktobrī Misijas Nulle hartu parakstīs uzņēmumi: AE Partner SIA, Aerones Nordic SIA, Aerones Engineering SIA, Alfis SIA, Dobeles dzirnavnieks AS, Elektroniskie sakari VAS, Ensure LAB SIA, Latvijas dzelzceļš VAS, Primekss SIA, Rietumu Banka AS, Schneider Electric Riga SIA un Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca VSIA.

 

Darba devēju saraksts, kuri pievienojušies Misijai Nulle pieejams http://www.misijanulle.lv/lv/harta-un-dalibnieki.

Iniciatīvas "Misija Nulle" darbībai un aktualitātēm var sekot līdzi tās tīmekļvietnē www.misijanulle.lv / www.missionzero.lv un kontos sociālajos medijos.

Iniciatīvas "Misija Nulle" ierosinātājs SCHWENK Latvija ir vadošais būvmateriālu ražotājs Latvijā, kas klientiem piedāvā augstvērtīgu cementu, minerālmateriālus, transportbetonu un betona segumu risinājumus. SCHWENK Latvija nodarbina vairāk nekā 350 cilvēku un vairāk nekā 600 apakšuzņēmēju darbinieku. Veselība un drošība ir SCHWENK Latvija būtiskākā vērtība. Uzņēmums nemitīgi strādā, lai veselības un drošības kultūru iedzīvinātu ne tikai darba vidē, bet arī ārpus tās. Lai tā ir ne tikai uzņēmuma vērtība drošai darbībai, bet katra individuālā vērtība drošai dzīvei.


#MisijaNulle - veselība un drošība sākas ar mums