Saruna par Misiju Nulle ar iniciatīvas ierosinātāju Lindu Šedleri | Misijanulle.lv
Mūsu misija
“0” Negadījumu
Lai katrs atgriežas
mājās sveiks un
vesels
Saruna par Misiju Nulle ar iniciatīvas ierosinātāju Lindu Šedleri
8. augusts 2023

Saruna ar iniciatīvas idejas autori un virzītājspēku Lindu Šedleri, SCHWENK Latvija valdes locekli, Personāla un administrācijas direktori.

Klausieties sarunuplatformā YouTube https://youtu.be/ispOS4_69ZQ un uzziniet:

Kas ir Misija Nulle?

Kāpēc Misija Nulle ir svarīga?

Kā radās iniciatīva "Misija Nulle"?#MisijaNulle - veselība un drošība sākas ar mums!